KULLANIM ŞARTLARI

AlbümYap Kullanım Sözleşmesi

AlbümYap, Zuhuratbaba Mah. Şükran Çiftliği Sokak Yonca Apt. No:20 D:7 Bakırköy, İstanbul adresinde Grafil Tasarım Baskı Bilişim Reklamcılık Tic. ve San. Ltd. Şti.’nin markasıdır.

AlbümYap fotokitap yazılımının ve (bundan sonra yazılım olarak adlandırılacaktır) ve/veya Albumyap.com sitesi tarafından sunulan hizmetlerin (bundan sonra hizmet olarak adlandırılacaktır), AlbümYap tarafından sunulan ürünlerin lamine albüm, lamine saat, cilt albüm ve spiral albüm (bundan sonra ürün olarak adlandırılacaktır) kullanımı, yazılımı kullananlar ve/veya hizmetten yararlananlar (bundan sonra kullanıcı olarak adlandırılacaktır) ile Grafil Tasarım Baskı Bilişim ve Reklamcılık Tic. ve San. Ltd. Şti. (bundan sonra Grafil olarak adlandırılacaktır) arasında akdedilen işbu sözleşme koşularına tabidir.

Kullanıcı yazılımı kullanmak ve/veya hizmetten yararlanmakla, Grafil ile kullanıcı arasındaki ilişkinin esasları ve gizlilik politikası ile hizmet şartlarına ilişkin işbu sözleşme hükümlerini bütünüyle okuduğunu kabul etmiş sayılır. Aşağıda belirtilen kullanım şartları sözleşmenin ayrılmaz bir parçasıdır.

Yazılımı kullanma ve/veya hizmetten yararlanma, kullanıcı tarafından aşağıda belirtilen kullanım şartlarının yerine getirilmesine bağlıdır.

1.Giriş

2.Yazılım

3.Sipariş Emrinin Verilmesi

4.Teslim

5.Sorumluluk

6.Telif Hakkı

7.Garanti

8.Genel

9.Anlaşmazlıkların Çözümü
Yazılımın ve/veya hizmetlerin kullanımından doğan her türlü uyuşmazlıkta İstanbul mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.
10. Gizlilik Politikası
Grafil kullanıcıya ait bilgilerin gizliliğine önem verir. ‘Gizlilik Politikası’ Grafil‘in kullanıcılardan aldığı bilgileri ne şekilde kullanabileceğini ortaya koyar. Aşağıda belirtilen gizlilik politikası kurallarının dikkatlice okunması kullanıcının kişisel bilgilerinin güvenliği ve hizmetten daha iyi yararlanması bakımından önemlidir.

 

AlbümYap Bir Grafil Kuruluşudur. Tüm Hakları Saklıdır.